Longaandoeningen

COPD, Corona en overige longaandoeningen  

Algemeen:

Corona: voor klachten omtrent het coronavirus zijn wij als longfysiotherapeut bijgeschoold en bevoegd om patiënten, die van COVID genezen zijn, maar nog niet zijn hersteld, te revalideren. Samen met uw fysiotherapeut, Mark Boosten wordt er gewerkt aan het herstel van uw fysieke capaciteiten. Vaak is het mogelijk dat deze behandelingen vergoed worden vanuit het budget voor herstelzorg na COVID. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft of wanneer u uw revalidatie wilt starten.

COPD is een chronische aandoening van de luchtwegen, in Nederland lijden er meer dan 600.000 mensen aan COPD. De luchtwegvernauwing is permanent aanwezig en onomkeerbaar wat kan leiden tot gebrek aan zuurstof. Om u zo goed mogelijk te behandelen hebben wij als praktijk geïnvesteerd in bijscholing aan het longcentrum CIRO. 

Wij zetten ons in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent COPD en u een geoptimaliseerd behandelprogramma aan te bieden. 

De grootste oorzaak van COPD is roken. In de luchtwegen zelf is dit een ontsteking van de bronchiën (chronische bronchitis) en/of een afname van elastisch longweefsel (longaandoening). Hierdoor ontstaan klachten zoals hoesten, overtollige slijmproductie en kortademigheid. Zelfs bij patiënten waar de ziekte onder controle is, kan een plotselinge verergering van de ziekte optreden. Dit zorgt ervoor dat zij vaak opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. COPD is een complexe aandoening die de nodige begeleiding en monitoring vereist.

Behandelbare klachten:

De behandeling van COPD bestaat uit voorlichting, zelfmanagement, leefstijladviezen, medicamenteuze behandeling en spierkrachttraining. Deze training is opgebouwd uit weerstandstraining, duurtraining en ademhalingsoefeningen ter bevordering van het slijmtransport. De behandeling vindt plaats op ieders eigen niveau.
In zijn totaliteit heeft de fysiotherapeutische behandeling als doel om uw dagelijkse activiteiten makkelijker te maken en uw sociale deelname te optimaliseren. Samen met de fysiotherapeut wordt er gekeken waar er winst te behalen is in uw persoonlijke situatie.  

Anamnese en onderzoek:

Tijdens de anamnese wordt een algemene indruk verkregen over u lichamelijke gezondheid. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt bekeken waar er verbeterpunten liggen. Het behandelplan wordt samen met u besproken en uitgevoerd. 

Bij wie kunt u terecht:

Mark Boosten heeft bijscholing gevolgd bij CIRO om u zo goed als mogelijk bij te staan. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij het COPD netwerk (onderdeel van chronisch ZorgNet).

Vergoeding:

De fysiotherapeutische behandeling van COPD met GOLD stadia 2, 3 en 4 wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een verwijskaart van uw huisarts of specialist nodig om de therapie te mogen starten. Mocht uw eigen risico nog niet op zijn dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Nadat het eigen risico op is heeft u geen verdere kosten meer. Het aantal behandelingen dat vergoed worden is afhankelijk van de mate van COPD. In het eerste behandeljaar krijgt u meer behandelingen vergoedt dan de jaren nadien. Dit kunt u nakijken in uw polis of contact met uw verzekering opnemen. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over de vergoeding in uw persoonlijke situatie. 

FysioCentraal
Nobelstraat 47 
6411 EK Heerlen

Tel 045 – 571 34 25
info@FysioCentraal.com

Openingstijden 
Maandag: 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag: 08.00 – 18.30 uur
Woensdag: 08.00 – 18.00 uur
Donderdag: 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 – 12.00 uur

Wij zijn ook op zaterdag geopend! 

Gesloten op:
Nieuwjaarsdag,
Carnavalsmaandag,
Paasmaandag,
Koningsdag,
Hemelvaartsdag,
Pinkstermaandag,
1e en 2e kerstdag