Algemene fysiotherapie

Algemeen:

De algemeen fysiotherapeut behandelt met name klachten aan het houdings- of bewegingsapparaat, zoals:

  • Artrose
  • Acute trauma’s zoals enkel-, knieletsel
  • Rugklachten (lage rugpijn, hernia)
  • Klachten aan arm, nek en/of schouder
  • Spier- en/of gewrichtsklachten

Tevens kan fysiotherapie van belang zijn tijdens ziekte, ter voorbereiding op, of na een operatie (bijvoorbeeld na een heup- of knieprothese), of bij revalidatie. De fysiotherapeut probeert, door middel van een uitgebreide intake en onderzoek, samen met u de oorzaak van de klachten te inventariseren en deze zo optimaal mogelijk te behandelen.
Ook kunt u bij hem/haar terecht voor informatie en advies.

Wanneer de klachten onvoldoende behandeld kunnen worden door de algemeen fysiotherapeut dan wordt er binnen onze praktijk doorverwezen naar een gespecialiseerde collega. Het gaat dan vaak om meer complexe, veelal chronische of postoperatieve aandoeningen, als gevolg van een beroerte, kanker, (lymf-)oedeem, diabetes, osteoporose, spierziektes, neurologische aandoeningen (ALS, MS, Parkinson), hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, etalagebenen), longaandoeningen (o.a. COPD).

Wanneer u zodanig bent beperkt dat u niet in staat bent om onze praktijk te bezoeken, dan is behandeling bij u thuis of in een zorginstelling bespreekbaar.
Bij het behandelen van patiënten aan huis vinden wij samenwerking met de wijkgerichte, thuiszorg van groot belang.

FysioCentraal werkt nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten, zoals orthopedisch chirurgen, vaatchirurgen, longartsen en neurologen, en participeert actief in het Claudicationet, het Schoudernetwerk en NVFL. Regionaal wordt er met collegae samengewerkt in het FOZL.

FysioCentraal biedt ook de mogelijkheid om middels oefengroepen en een wandelgroep onder begeleiding van een fysiotherapeut uw conditie te verbeteren en te onderhouden.

Klik voor meer informatie op: www.defysiotherapeut.com

Anamnese en onderzoek:

Tijdens de anamnese wordt een algemene indruk verkregen over uw lichamelijke gezondheid. Door middel van een uitgebreid lichamelijk onderzoek wordt bekeken waar er verbeterpunten liggen.

Aan de hand van deze bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld en samen met u besproken. De behandeling kan, onder andere, bestaan uit het geven van (leefstijl-) adviezen, (huiswerk-) oefeningen, mobilisaties, manuele therapiedry needlingmedical taping.

Bij wie kunt u terecht:

In onze praktijk kunt u terecht bij:

Allen zijn geschoold als algemeen fysiotherapeut; daarnaast heeft elke fysiotherapeut een of meerdere specialisaties. Zie hiervoor: “Wie zijn wij?“.

Verwijzing en vergoeding:

Fysiotherapie is tegenwoordig direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u bij ons terecht kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Uitzonderingen zijn chronische klachten die vergoed worden vanuit de basisverzekering en behandelingen bij patiënten thuis. Hiervoor is wel nog een verwijzing noodzakelijk. 

Jaarlijks bezoeken zo’n 3 miljoen mensen de fysiotherapeut.
Fysiotherapie wordt, (beperkt) vergoed vanuit de basisverzekering. Bij sommige chronische aandoeningen worden de kosten vanaf de 21 ste behandeling wel vergoed vanuit de basisverzekering.
Bij artrose van de heup of knie, geldt een speciale regeling, waarbij 12 behandelingen per jaar betaald worden vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie is een van de belangrijkste redenen om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarbij het aantal vergoede behandelingen afhangt van de afgesloten polis.

Kwaliteit:

“ Fysiotherapeut ”  is een wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat iemand zich pas fysiotherapeut mag noemen als hij of zij een erkende opleiding heeft gevolgd. Fysiotherapeuten zijn verplicht zich te registreren in het “BIG-register” en in het “Centraal Kwaliteitsregister” ( CKR ).
U kunt ze terugvinden op: www.defysiotherapeut.com.

FysioCentraal
Nobelstraat 47 
6411 EK Heerlen

Tel 045 – 571 34 25
info@FysioCentraal.com

Openingstijden 
Maandag: 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag: 08.00 – 18.30 uur
Woensdag: 08.00 – 18.00 uur
Donderdag: 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 – 12.00 uur

Wij zijn ook op zaterdag geopend! 

Gesloten op:
Nieuwjaarsdag,
Carnavalsmaandag,
Paasmaandag,
Koningsdag,
Hemelvaartsdag,
Pinkstermaandag,
1e en 2e kerstdag